Celodiecézna odpustová slávnosť v Sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach 2018

 27.08.2018


1 2 3 4 5 6 7