Výzva 100/2019 - Výmena dverí Hasičskej zbrojnice

 31.05.2019

Výzva 100/2019

na predloženie ponuky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nie bežne dostupná

Predmet zákazy:  Výmena dverí Hasičskej zbrojnice

Zverejná: 31.5.2019

Uzávieka: 18.6.2019

UKONČENÉ.


1 2 3 4 5 6 7 8