Výmena okenných výplní a dverí za plastové na Dome smútku.

 09.03.2018

VÝZVA č. 85/2018 

na predloženie ponuky podľa ustanovenia §102 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nie bežne dostupná

Predmet zákazy:  Výmena okenných výplní a dverí za plastové na Dome smútku.

Zverejnená: 09.03.2018

Uzávierka: 23.03.2017 12:00

UKONČENÉ!


1 2 3 4 5 6 7