Kolesový traktor s príslušenstvom

 02.01.2019

Výzva 92/2019

na predloženie ponuky podľa ustanovenia §102 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podlimitná bežne dostupná

Predmet zákazy: Kolesový traktor s príslušenstvom

Zverejnená: 02.01.2019

Uzávierka:  17.01.2019 12:00

UKONČENÉ!


1 2 3 4 5 6 7