Kolesový traktor s príslušenstvom

 02.01.2019

Výzva 92/2019

na predloženie ponuky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podlimitná bežne dostupná

Predmet zákazy: Kolesový traktor s príslušenstvom

Zverejnená: 02.01.2019

Uzávierka:  17.01.2019 12:00

UKONČENÉ!

  • 23.04.2019 | 0.17 Mb
    2019-01-02-160937-12019.pdf, nahraté: 02.01.2019 - 349 kB

1 2 3 4 5 6 7 8