Kniha

 24.06.2015

Vážení naši priaznivci,


dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o príspevok na financovanie vydania knihy o ženskej speváckej skupine Kysačanka, ktorá  úspešne zviditeľňuje a reprezentuje obec Kysak v širokom okolí i na celom Slovensku už 42 rokov.
Kniha „KYSAČANKA“ vyjde tohto roku, má 160 strán, v náklade 500 ks. Záverečná strana monografie je venovaná sponzorom, ktorý prispeli na jej vydanie. Forma príspevku je možná formou reklamného partnerstva, daru podľa možností partnera.
Za spoluprácu vopred ďakujem.

Autorka knihy                         
Ľudmila Čopová                        

Starosta obce Kysak
Ľubomír Krajňák


Kysačanka – ženský spevácky zbor pri obci Kysak, je kultúrnou ozdobou obce od roku 1973.

Od roku 1989 zbor vedie pani Júlia Ráczová, v minulosti zbormajsterka v opere Štátneho divadla v Košiciach.

Počet členiek je 15.

Kysačanka môže poskytnúť svoj program na rôzne akcie - sobáše, privítanie novorodencov, smútočné obrady, politicko-spoločenské podujatie, športové stretnutia, vianočné a veľkonočné koncerty a ostatné ekumenické slávnosti.

Kysačanka koncertovala v mnohých domovoch dôchodcov, detských zariadeniach a podobne.

Kysačanka vydala 2 CD svojho repertoáru v roku 2003 a 2011.

Prípadný záujem o nevšedné spevy Vám umožní kontakt cez Obecný úrad v Kysaku.

Telefónne číslo: 055/69 91 422