Výročná členská schôdza 5.2.2018

 09.02.2018

Členovia ZO Kysak Jednoty dôchodcov na Slovensku sa zišli na svojej výročnej schôdzi dňa 5.2.2018, na ktorej zhodnotili svoju bohatú činnosť za uplynulý rok 2017,  urobili  plány na rok 2018  a zvolili si nový výbor na na ďalšie 4 roky:

  1. Anna Zuščinová - predsedníčka
  2. Magdaléna Lengyelová - podpredsedníčka
  3. Mária Ružinská - pokladníčka
  4. Mária Síkorová
  5. Ružena Vereščáková

a revíznu komisiu v zložení:

  1. Vladimír Bogdányi - predseda
  2. Eva Sabolová
  3. Anna Sokolová

Vážený hosť predseda Krajskej organizácie JDS v Košiciach Ján Matúško poďakoval za spoluprácu a  aktívnu činnosť ZO Kysak a zablahoželal novým členom výboru k zvoleniu.

Výročnu schôdzu spestrili svojím vystúpením harmonikári, Vreceko a Kysačanka.


1 2 3 4