Krajské školské kolo, WOD, MSF

 09.05.2018

Základná škola Kysak v spolupráci s KOB Kysak usporiada krajské kolo v orientačnom behu základných a stredných škôl Košice v školskom roku  2017/2018:

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Okresný úrad, odbor školstva Košice
Usporiadateľ: Základná škola, Kysak
Technické zabezpečenie: KOB Kysak
Termín pretekov: 23.5.2018
Miesto pretekov: Základná škola Kysak