Memoriál Stanislava Franka 2019

 13.05.2019

Základná škola Kysak v spolupráci s KOB Kysak a obcou Kysak usporiada dňa  28.5.2019 Memoriál Stanislava Franka  - školské kolo v orientačnom behu.

Klasifikácia pretekov:   otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Miesto pretekov:           ZŠ Kysak – areál ZŠ Kysak a priľahlá časť obce a lesa.