Reprezentujú našu obec - Bzenov 31.8.2019

 02.09.2019

Reprezentujú našu obec....

Kysackí harmonikári úspešne reprezentovali našu obec v sobotu  31. augusta, keď so svojim programom prispeli k zdarnému priebehu Dňa obce Bzenov.

Nestratili sa v zozname viacerých účinkujúcich, napr. manželia Brutovskí, Kelemešskí furmani, Gorali z Červeného Kláštora, domáca Bzenovčanka..Naši Harmonikári odovzdali miestnemu starostovi aj darček z Kysaku – publikáciu o našej obci, ktorú venoval p. starosta Kysaku Ing. Ľ. Krajňák.

Tento darček bol prijatý s veľkým prekvapením a pán starosta Bzenova – Š. Rafajlovič neskrýval dojatie z takého nevšedného gesta na verejnosti.

Bola to príjemná a pohodová akcia, ktorá sa niesla vo folklórnom duchu, ale nechýbala ani športová súťaž, ukážka hasičskej techniky i zručnosti domácich členov hasičského zboru.

Akcii predchádzala slávnostná vysviacka zrekonštruovaných budov Obecného úradu i Základnej školy a potom starosta obce Bzenov pán Štefan Rafajlovič pozval všetkých na slávnostný obed v miestnom Kultúrnom dome.

Za zvukov hudby i spevu s prispením aj Kysackých harmonikárov sa tak začal neformálnym a krásnym gestom celý priebeh vydareného Dňa obce Bzenov.

Celú sviatočnú a radostnú atmosféru umocnilo aj typicky domáce občerstvenie s mačankou, chutnou pečenou klobáskou a k teplému i slnečnému počasiu bolo postarané aj o dostatočný pitný režim, pre všetkých účinkujúcich aj spokojných divákov.

Celý kultúrny program uzavrela spoločná pieseň Prešiel som cudzie kraje v podaní všetkých zúčastnených súborov.

Bolo to v skutku perfektné a precítené vyvrcholenie folklórnej časti osláv  Dňa obce Bzenov.

Naši Kysackí harmonikári odchádzali plní nových dojmov aj šťastnej a úspešnej propagácie našej dediny Kysak s tým, že aj v budúcnosti sa budú zúčastňovať podobných vydarených vystúpení, kde obec Kysak bude tak zviditeľnená širokej verejnosti.

Najbližšie sa tak stane v obci Kojšov, kde Kysackí harmonikári vystúpia ako hostia na Stretnutí heligonkárov.

Tešíme sa spolu s nimi na ďalšiu úspešnú spoluprácu i šírenia dobrého mena našej obce v povedomí všetkých ľudí dobrej vôle.

M. Zuščin