Oznámenie zámeru prenajať priestor zdravotného strediska

 06.09.2019