Prvá čiastková schôdza - Urbár Kysak - zrušená

 27.02.2020

Prvá čiastková schôdzu Pozemkového spoločenstva - Urbár Kysak dňa 20.3.2020 o 17:00 hod. je z dôvodu koronavírusu zrušená.