Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľného majetku obce

 11.09.2020