Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.2.2018

 31.01.2018

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kysaku, ktoré sa bude konať dňa 19.2.2018 o 18:00 v zasadačke kultúrneho domu.

   Program

  1. Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Rozbor trestnej činnosti v katastri obce Kysak za obdobie roku 2017- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach - okolie
  3. Žiadosť o schválenie obedov - Gregorovič Ján 
  4. Žiadosť o podporu poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári - St. Martin n.o.
  5.  Názvy ulíc návrh pre tvrobu VZN
  6. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2018
  7. Rôzne

Prejednávané dokumenty vývesené: http://www.kysak.sk/-uradna-tabula

uznesenie