Memoriál Stanislava Franka 2018

 14.05.2018

Základná škola Kysak v spolupráci s KOB Kysak a obcou Kysak usporiada dňa  23.5.2018 Memoriál Stanislava Franka  - školské kolo v orientačnom behu.

Klasifikácia pretekov:  otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť

Miesto pretekov:           ZŠ Kysak – areál ZŠ Kysak a priľahlá časť obce a lesa.