DO*RE*MI*FA

 18.05.2018

Miešaný spevácky zbor sv. Kataríny Alexandrijskej z Kysaku

sa dňa 13.5.2018 zúčastnil 24. regionálnej prehliadky zborov 

DO*RE*MI*FA

v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského.

Pri svoje prevej účasti sa umietnil v zlatom pásme.

Blahoželáme!