Celodiecézna odpustová slávnosť v Sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach 2018

 27.08.2018