Voľby Slovenskej republiky v roku 2019

 06.02.2019

Pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, ktoré sa uskutočnia dňa 16. marca 2019 a prípadné druhé kolo 30. marca 2019 sú vytvorené dva volebné okrsky v obci Kysak:

Volebný okrsok č.1

volebná miestnosť: Zasadačka Obecného úradu Kysak - vchod od požiarnej zbrojnice.

Volebný okrsok č. 2

volebná miestnosť: Jedáleň Základnej školy Kysak Voliči budú zaradení do volebných okrskov podľa súpisného čísla.