Vińčovačka Kisačanom

 02.01.2018

 Vińčovačka Kisačanom


Stari rok še skončel

za ńim ńebanujme .

Ten daľši še teras

preživac richtujme.


Naj nam nič nechibi

doma i v roboce.

Žebi sme ńebuli

jak toten kol v ploce.


Vecej poclivosci naj nam

dzeci daju.

A na rodne hńezdo

ńezapominaju.


Ket nas začňu trapic

bolesci, choroti.

Zašpievajme sebe

choc ńezname noti.


Špievajme v koscele

I doma na dvore.

Darmo, Pan Boh Ìeči dušu

a celo dochtore.


Naš urad vam šickim

zo šerca viňčuje

Milota i hojnosc

naj všadzi panuje.


                                         Ľudmila Čopová