Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa Matiek

 30.04.2018

Obecný úrad v Kysaku srdečne pozýva občanov,  mamičky a babičky,
na slávnostnú akadémiu z príležitosti osláv Dňa matiek, ktorá sa uskutoční

dňa 20. mája 2018 o 15:30 hod.

v Kultúrnom dome Kysak

Pri tejto príležitosti uvítame do života najmladších občiankov našej obce:

Emmu  Diškantovú

Olivera  Franka

Filipa  Golenya

Juraja  Gregu

Matiasa  Gregoroviča

Filipa  Hricišáka

Jakuba  Chovana

Stanislava  Kĺča

Adelu  Koščakovú

Jakuba  Krčmárika

Mateja  Kvaku

Jána  Kvaku

Karolínu  Sándorovú

Šimona  Semančíka

Elišku  Slivovú

Jakuba  Szabóa

Michaela  Zohna