Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 01.08.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

link: http://www.minv.sk/?volby-oso2018

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií je: anna.maslejova@kysak.sk

Termín do miestnej volebnej komisie je 11.09.2018

Termín do okrskovej volebnej komisie je 11.10.2018