Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 10.11.2018

Výsledky volieb v obci Kysak:

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 1 237
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 386
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 376
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  316
Účasť 31,20%

Za starostu obce bol zvolený:
Ľubomír Krajňák, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie  316 hlasov

Za poslancov boli zvolení:
1 Marek Bašista                          Kresťanskodemokratické hnutie         295 hlasov
2 Jaroslav Kollár                           nezávislý kandidát                             274 hlasov
3 Marko Franko, Ing.                    Kresťanskodemokratické hnutie          257 hlasov
4 Adam Porubčan                        Kresťanskodemokratické hnutie          247 hlasov
5 Anna Dudrová                           Kresťanskodemokratické hnutie          228 hlasov
6 Ľudovít Pavela, Mgr.,                 nezávislý kandidát                              203 hlasov
7 Silvia Kováčová, Ing. ,                Kresťanskodemokratické hnutie          183 hlasov
8 Veronika Zohnová, Ing., PhD.     Kresťanskodemokratické hnutie           175 hlasov

Náhradníci:
1 Michal Bašta,                           SME RODINA - Boris Kollár                172 hlasov
2 František Kmec,                       SME RODINA - Boris Kollár                  92 hlasov