Oznámenie o prerušení distribúcie plynu

 19.09.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie plynu

Vážení odberatelia zemného plynu.

zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov.

Spoločnosť SPP - distribúcia a.s. Bratislava, ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu, realizuje v mesiacoch 08-10/2018 rekonštrukčné práce na vysokotlakovom plynovode DN 500 v katastrálnom území obce Bretejovce.

Práce budú pozostávať z výrezu vysokotlakového plynovodu DN 500, čím dôjde k prerušeniu distribúcie zemného plynu v 7 obciach : Bretejovce, Janovík, Kysak, Lemešany, Obišovce, Seniakovce a Trebejov, pričom k prerušeniu distribúcie plynu dôjde aj do Vášho odberného miesta v termíne:

od 08.10.2018 do 16.10.2018

Spoločnosť SPP - distribúcia a.s. pri všetkých svojich činnostiach súvisiacich s budovaním, údržbou alebo rekonštrukciou distribučnej siete plynu vždy dbá na výber najvhodnejšej a najefektívnejšej technológie.Dovoľte nám informovať Vás, že je našou snahou previesť oznámené práce na vysokotlakom potrubí tak, aby k prerušeniu distribúcie plynu došlo v čo najkratšom možnom termíne. Oznámený termín prerušenia distribúcie plynu bol určený aj s rezervou pre nepredvídateľné komplikácie, ktorá  pri prácach na vysolk>tlakom plynovode môžu nastať.

Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do Vášho komfortu, uvedené práce na plynovodoch sú však nevyhnutné pre zvýšenie Vašej bezpečnosti, ochrany Vašich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do Vašich domácností. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť až do ukončenia rekonštrukčných prác.

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.