Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

 14.03.2019

Pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, ktoré sa uskutočnia dňa 16. marca 2019 a prípadné druhé kolo 30. marca 2019 sú vytvorené dva volebné okrsky v obci Kysak:

Volebný okrsok č.1

volebná miestnosť: Zasadačka Obecného úradu Kysak - vchod od požiarnej zbrojnice.

Volebný okrsok č. 2

volebná miestnosť: Jedáleň Základnej školy Kysak Voliči budú zaradení do volebných okrskov podľa súpisného čísla.


Výsledky volieb v obci Kysak 2. kolo:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov        

1234

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    

603

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku  

603

Počet platných odovzdaných hlasov

578

Volebná účasť            

46,8 %

Počet platných hlasov pre kandidátov:

1

Zuzana

Čaputová

Mgr.

371

2

Maroš

Šefčovič

JUDr., PhD.

207


Výsledky volieb v obci Kysak 1. kolo:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov        

1230

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    

728

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku  

728

Počet platných odovzdaných hlasov

722

Volebná účasť            

59,19%

Počet platných hlasov pre kandidátov:

1

Béla

Bugár

Ing.

5

2

Zuzana

Čaputová

Mgr.

309

3

Martin

Daňo

1

4

Štefan

Harabin

JUDr.

87

5

Eduard

Chmelár

doc. Mgr., PhD.

16

6

Marian

Kotleba

Ing. Mgr.

85

7

Milan

Krajniak

Bc.

37

8

József

Menyhárt

PaedDr., PhD.

0

9

František

Mikloško

RNDr.

69

10

Robert

Mistrík

Dr. Ing.

2

11

Maroš

Šefčovič

JUDr., PhD.

105

12

Róbert

Švec

Mgr.

0

13

Bohumila

Tauchmannová

Ing.

1

14

Juraj

Zábojník

Dr. Ing., PhD.

3

15

Ivan

Zuzula

RNDr., CSc.

2