Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

 05.05.2019

Pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktoré sa uskutočnia dňa 25. mája 2019 sú vytvorené dva volebné okrsky v obci Kysak:

Volebný okrsok č.1

volebná miestnosť: Zasadačka Obecného úradu Kysak - vchod od požiarnej zbrojnice.

Volebný okrsok č. 2

volebná miestnosť: Jedáleň Základnej školy Kysak

Voliči budú zaradení do volebných okrskov podľa súpisného čísla.

Výsledky volieb v obci Kysak:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov        

1227

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    

296

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku  

296

Počet platných odovzdaných hlasov

292

Volebná účasť            

24,13 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

SMER - sociálna demokracia č. 1  40
Kresťanská demokracia - Život a prosperita č. 2  6
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko č. 3  34
KOREKTÚRA - Andrej Hryc č. 4 5
Slovenská národná strana č. 5 17
SME RODINA - Boris Kollár č. 6 16
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) č. 7 19
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI č. 8 1
Strana práce č. 9 1
Strana tolerancie a spolunažívania č. 10 2
HLAS ĽUDU č. 11  2
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség č. 12 0
DOPRAVA č. 13 12
Kresťanskodemokratické hnutie č. 14 40
Strana zelených Slovenska č. 15 3
MOST - HÍD č. 16 0
PRIAMA DEMOKRACIA č. 17 0
Strana rómskej koalície - SRK č. 18 0
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA č. 19 0
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov č. 20 0
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja č. 21 0
DOMA DOBRE č. 22 1
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce č. 23 2
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA č. 24 0
Sloboda a Solidarita č. 25 26
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku č. 26 0
NAJ - Nezávislosť a Jednota č. 27  0
Kresťanská únia č. 28 7
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia č. 29 52
Demokratická strana č. 30 6
NÁRODNÁ KOALÍCIA č. 31 0