Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

 05.04.2019

Pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktoré sa uskutočnia dňa 25. mája 2019 sú vytvorené dva volebné okrsky v obci Kysak:

Volebný okrsok č.1

volebná miestnosť: Zasadačka Obecného úradu Kysak - vchod od požiarnej zbrojnice.

Volebný okrsok č. 2

volebná miestnosť: Jedáleň Základnej školy Kysak

Voliči budú zaradení do volebných okrskov podľa súpisného čísla.