Reštaurátorske práce na Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej | Krásy našej obce

V roku 2016 boli ukončené ďalšie reštaurátorské práce na Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku z príspevku z grantového systému Ministerstva kultúry SR v rozsahu:
  • Reštaurovanie fragmentov primárnej románskej omietkovej vrstvy v presbytériu kostola a jej rekonštrukcia na plochách v soklovej časti a klenbe.
  • Reštaurovanie pastofória a vstupu do sakrystie.
  • Rekonštrukcia štrbinového románskeho okna na južnej stene, otvorenie zaslepeného východného románskeho štrbinového okna na východnej stene a ich zasklenie.
  • Reštaurovanie fragmentov stredovekej maliarskej výzdoby na stenách presbytéria.