Oslava Dňa matiek | Krásy našej obce

Dňa 15.5.2017  usporiadala ZO Jednoty dôchodcov schôdzu, spojenú s oslavou Dňa matiek v kultúrnom dome v Kysaku.

Po uvítaní, vystúpili žiaci MŠ. Schôdza pokračovala podľa programu, (poďakovanie za brigády na cintorínoch, gratulácie jubilantom,

malé občerstvenie, diskusia).

Bola zriadená výstavka ručných prác členiek JDS.

Na záver zahrali a zaspievali harmonikári.