Výmena strešnej krytiny na budove hasičskej zbrojnice. | Krásy našej obce

Výzva 74/2017

na predloženie ponuky podľa ustanovenia §102 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nie bežne dostupná

Predmet zákazy:  Výmena strešnej krytiny na budove hasičskej zbrojnice.

Zverejnená: 21.7.2017

Uzávierka: 03.08.2017 / 12:00

UKONČENÉ!