Rozšírenie parkoviska pred kultúrnym domom. | Krásy našej obce

Prieskum trhu 75/2017 

na predloženie ponuky podľa ustanovenia §102 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nie bežne dostupná

Predmet zákazy:  Rozšírenie parkoviska pre kultúrnym domom.

Zverejnená: 26.7.2017

Uzávierka: 01.08.2017 / 12:00

Ukončené!