Deň otvorených dverí na vodnej stavbe Ružín | Krásy našej obce

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Košice  a Správa povodia Hornádu a Bodvy  Vás  pozývajú na  Deň otvorených dverí na vodnej stavbe Ružín, ktorý sa uskutoční dňa 30. septembra 2017 od 9:00 do 15:00 hod.