Rekonštrukcia kúrenia v Dome smútku

 18.10.2017

VÝZVA č. 80/2017 

na predloženie ponuky podľa ustanovenia §102 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nie bežne dostupná

Predmet zákazy:  Rekonštrukcia kúrenia v Dome smútku

Zverejnená: 18.10.2017

Uzávierka: 03.11.2017

UKONČENÉ!


1 2 3 4 5 6 7