Komisie pri OZ

Komisia rozpočtová, finančná a správy majetku štatút

predseda: Ing. Marko Franko

členovia: Radovan Marton, Mgr. Martin Rybka


Komisia stavebná, sociálna a verejného poriadku štatút

predseda: Ing. Silvia Kováčová

členovia: Viliam Mižišin, Peter Laputka


Komisia vzdelávania, kultúry a športu štatút

predseda: Michal Novák

členovia: Mgr.Ľudovít Pavela, Mgr. Ondrej Krišanda