Úradná tabuľa

Elektroniká úradná tabuľa obsahuje dokumenty, ktoré sú povinne vyvesované na fyzickej úradnej tabuli obci. Tieto dokumety obce nie sú platné/schválené. Platné dokumety obce sú v sekcií Úradné dokumety!