Projekt INTERREG „REJOICE - RivEr JOurney experIenCE"

Základne informácie o projekte:

Názov programu:         

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme

Hlavný žiadateľ:

River &  Mountain, občianske združenie

Identifikačné číslo výzvy:    

SKHU/1902

Registračné číslo projektu:       

SKHU/1902/1.1/114      

Názov projektu:          

RivEr JOurney experIenCE

Akronym projektu:     

REJOICE

Prioritná os:    

1. Príroda a kultúra     

Špecifický cieľ:

Zvýšiť atraktivitu cezhraničného územia

Celkový rozpočet:                    

1 991 987,63 EUR

Financovanie zo strany ERDF:

1 693 189,42 EUR

Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoeing sharing systému. V rámci projektu bude vybudovaná prístupová infraštruktúra pozdĺž rieky Hornád (výstupné / vstupné prístavy), zakúpia sa kajaky, kanoe a kontajnery na ich uskladnenie a bude tiež vybudovaná drobná infraštruktúra – oddychové zóny v partnerských obciach. Navyše sa v rámci projektu vytvorí aj systém požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne.