Oplotenie plochy obecných cintorínov

 16.02.2018

VÝZVA č. 84/2018 

na predloženie ponuky podľa ustanovenia §102 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nie bežne dostupná

Predmet zákazy:  Oplotenie plochy obecných cintorínov

Zverejnená: 16.02.2018

Uzávierka: 02.03.2017

UKONČENÉ!


1 2 3 4 5 6 7