Oprava miestnej komunikácie pred Materskou školou Kysak

 25.05.2018

VÝZVA č. 87/2018 

na predloženie ponuky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nie bežne dostupná

Predmet zákazy:  Oprava miestnej komunikácie pred Materskou školou Kysak

Zverejnená: 25.05.2018

Uzávierka: 01.06.2018 12:00

UKONČENÉ!


1 2 3 4 5 6 7 8