Vybudovanie kanalizačných prípojok Močiare

 29.03.2019

VÝZVA č. 97/2017 

na predloženie ponuky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nie bežne dostupná

Predmet zákazy:  Vybudovanie kanalizačných prípojok Močiare

Zverejnená: 29.3.2019

Uzávierka:      5.4.2019

UKONČENÉ!

  • 23.04.2019 | 0.2 Mb
    2019-03-29-154130-3202019.pdf, nahraté: 29.03.2019 - 206 kB
  • 29.03.2019 | 3.79 Mb

1 2 3 4 5 6 7 8