Okresné kolo v orientačnom behu ZŠ a SŠ okres Košice okolie

 16.04.2018

Vyhlasovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
                          Okresný úrad, odbor školstva Košice

Usporiadateľ: Základná škola, Kysak
Technické zabezpečenie: KOB Kysak
Termín pretekov: 25.4.2018
Miesto pretekov: Základná škola Kysak