Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy TŠK Omega Košice

 05.09.2018

TŠK Omega Kosice ponúka  otvorenie

(Budimír, Kysak, Obišovce, Lemešany, Ličartovce, , Čečejovce,Moldavan/B,Medzev,…)

Krúžok rytmicko- pohybovej prípravy zameraný na spoločenský tanec  pre deti od 4-6 rokov,

Tanečné tréningy sa zaoberajú  rytmicko-pohybovou prípravou detí so zameraním na spoločenský tanec. Deti sa  naučia správnemu držaniu tela, baletnú techniku rúk a nôh, zoznámia sa  s choreografickým prevedením niektorých tancov,  samozrejme nezabudneme na rôzne tanečné hry a to všetko pod vedením diplomovaného učiteľa tanca, dlhoročného majiteľa Tanečnej školy, choreografa, rozhodcu medzinárodnej triedy a finalistu SR v spoločenských tancoch Jána Timka.

Krúžky spoločenského tanca pre 1- až 9 ročník, podľa veku.

Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy

pre 9 ročník ZŠ, Stredných škôl,Odborných škôl,….

Kurz Latino pre ženy

Kurzy a krúžky vedie: Ján Timko

Kontakt :        e-mail : timkomega1@post.sk, 0917041734