O2 Športová akadémia Mateja Tótha

 17.05.2018

Hlasujete pre vytvorenie O2 Športovej akadémie Mateja Tótha na našej Základnej škole.

Každá škola, ktorá vyhrá tento projekt, získa odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo.

Hlasovanie na:   https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1869

Hlasovanie ukončené 30.6.2018!

Výsledky: