Deň otvorených dverí na vodnej stavbe Ružín

 13.03.2019