Okresná športová olympiáda seniorov v Mokranciach 2017 | Krásy našej obce

Dňa 23. júna 2017 sa uskutočnil 7. ročník okresnej športovej olympiády JDS v Mokranciach.

Zúčastnilo sa 12 družstiev z okresu Košice vidiek: Mokrance,

Kysak, Ruskov, Moldava, Olšovany, Vyšný Čaj, Slanec, Čaňa, Ploské, Poproč, Haniska, Kráľovce.

         Naše družstvo z Kysaku v zložení: Rabada, Ing. Bohdanyi,  Adamová, Adam,  sa umiestnilo na peknom 4.mieste za čo im patrí veľká vďaka.

         Povzbudzovať ich bol aj p. starosta a dve členky výboru JDS.

Súťažné disciplíny:

  • Hod v kolkárni
  • Streľba na bránku s floorbalovou hokejkou
  • Hod granátom na cieľ
  • Hod basketbalovou loptou do koša
  • Hod šípkami na terč
  • Kop futbalovou loptou na bránku

Blahoželáme!