Voľby do orgánov samosprávnych krajov | Krásy našej obce

Informácia pre voliča - Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať

v sobotu 4. novembra 2017 od 7,00 hod. do 22,00 hod

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je : podatelna@kysak.sk

Pre hlasovanie do prenosnej urny môžete volať na tieto t.č.  - okrsok č. 1 - 0902 094 382 a okrsok č. 2 - 0908 988 352

pre voľby orgánov samosprávneho kraja v roku 2017 sú vytvorené  dva volebné okrsky v obci Kysak:

Volebný okrsok č.1

volebná miestnosť: Zasadačka Obecného úradu Kysak - vchod od požiarnej zbrojnice,

súpisné čísla od 0 do 143, 323, od 350 do 395, 403, 404, 406, 411, 413, 414, 417, 419, 421, 424, 426,429  a chatové oblasti od 500

Volebný okrsok č. 2

volebná miestnosť: Jedáleň Základnej školy Kysak,

súpisné čísla od 149 do 348 okrem 323, 400, 407, 415, 416, 418, 420, 423, 422, 428, 430