Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach 2017 | Krásy našej obce