Vybavenie detských ihrísk

 23.11.2018

Výzva 90/2018 - Detské ihriská pred Materskú školu a na "prastarý cintorín"

na predloženie ponuky podľa ustanovenia §102 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Bežne dostupná

Predmet zákazy: Detské ihriská pred Materskú školu a na "prastarý cintorín"

Zverejnená: 23.11.2018

Uzávierka:  28.11.2018

UKONČENÉ!


1 2 3 4 5 6 7