Členská schôdza pri príležitosti MDŽ

 08.03.2018

Členovia ZO Kysak Jednoty dôchodcov na Slovensku sa zišli na svojej schôdzi dňa 7.3.2018, aby oslávili

Medzinárodný deň žien.


1 2 3 4 5