Snem krajskej organizácie JDS v Košiciach

 23.05.2018

Snem krajskej organizácie JDS v Košiciach sa uskutočnil v Kysaku dňa 23.5.2018 za účasti okresných organizácií JDS:

OO JDS Košice - mesto

OO JDS Michalovce

OO JDS Rožňava

OO JDS Gelnica

OO JDS Sobrance

OO JDS Spišská Nová Ves

OO JDS Košice - okolie

OO JDS Trebišov

a za účastí hostí:

Zlatušky  Paršovej - predsedkyne Moravskoslezkého kraja

Dr. Michala Kotiana – predsedu KO Žilina

Jána Matúška – predsedu KO Košice

Ing. Jána Lipianskeho PhD.  - predsedu JD na Slovensku

Mgr. Ladislava Fabiána – podpredsedu KO Košice

Ing. Jána Šumichrasta – riaditeľa hotela AMON Piešťany

Mgr. Kataríny Strojnej – za VÚC  Košice

Mgr. Zuzany Parkanskej – za VÚC Košice

Ing. Augustína Ukropca – predsedu revíznej komisie ústredia JD na Slovensku

            Delegátov snemu privítal Ľubomír Krajňák, starosta obce Kysak, ktorý vysvetlil, že krajský snem je v obci Kysak preto, že má silnú, činnosti chtivú základnú organizáciu Jednoty dôchodcov, ktorej členov si hlboko váži, ktorí zaslúžia túto poctu, hostiť delegátov Krajského snemu. Zároveň to bola aj príležitosť predviesť sa, prezentovať svoju činnosť. Rokovanie snemu spestrilo vystúpenie ženskej speváckej skupiny Kysačanka a folklórnej skupiny Vrecenko. Po dobrom obede a občerstvení, ktoré pripravili členky ZO Kysak, skupina ústnych harmonikárov zatiahla delegátov snemu k spoločnému spevu.


1 2 3 4 5