Pocta padlým 2018

 19.11.2018

Členovia jednoty dôchodcov si uctili pamiatku padlých vo vojnách na starom cintoríne pri mohyle padlých v 1. svetovej vojne dňa 10.11.2018 o 11:11.

1 2 3 4