1. a 2. kolo oblastného rebríčka „Východ“ v orientačnom behu

 11.03.2019

1. a  2. kolo oblastného rebríčka "Východ“ v orientačnom behu

Organizátor: Klub orientačného behu Kysak
Termín: 23. - 24.3.2019
Miesto konania: Lemešany, okres Prešov
Centrum pretekov: Lemešany – priestor lúky západne od obce Lemešany cca 1,7 km.