Celodiecézna Odpustovej slávnosť v Obišovciach

 06.09.2019