Ukážka poskytnutia prvej pomoci

 05.10.2019

Obecný úrad v Kysaku, za podpory spoločnosti LOREX MEDICAL s.r.o. Vás pozýva

dňa 15.10.2019 o 16:00

v spoločenskej sále KD - vchod od potoka

na praktickú ukážka  a nácvik poskytnutia prvej pomoci pri bezvedomí, zástave dýchania a resuscitácie pri zástave srdca s použitím defibrilátora .

Ukážka poskytnutia prvej pomoci bude zameraná  tak na dospelých ľudí ako aj detí.

Záujemci si môžu poskytnutie prvej pomoci vyskúšať aj samostatne na nácvikových figurínach. Nikto z nás nevie, kedy naša znalosť prvej pomoci môže zachrániť život nášho blízkeho alebo iného  človeka.

Účasť  je zdarma!