Pocta padlým 11.11.2019

 18.11.2019

Členovia jednoty dôchodcov si uctili pamiatku padlých vo všetkých vojnách na starom cintoríne pri mohyle  československých legionárov dňa 11.11.2018 o 11:11.